top of page

שירותי יעוץ פרסום ואסטרטגיה

אם תנסו להצליח בחיים לבד סביר מאוד להניח כי תיכשלו. זה ככול שאתם חכמים, וככול שאתם מוצלחים, מומלץ כי תעזרו באיש מקצוע ברמה גבוהה ובעל ניסיון בכל תחום בו אתם פועלים. כך לדוגמא אם אתם מנהלים עסק אתם חייבים להבין כי אתם צריכים להסתייע בצוות מסייע אשר יעזור לכם בכל העניינים של העסק וזאת פשוט בגלל שלכם לא יהיה זמן להתעסק בהכל גם אם אתם מומחים בכל התחומים.

זה נכון בענייני כספים של העסק, בעניינים משפטיים וכן גם בנושא של ייעוץ אסטרטגי. ונכון ביותר עבור תחום הפרסום והשיווק של העסק שלכם.

האסטרטגיה השיווקית נגזרת מן היעדים האיכותיים והכמותיים המוכתבים של המותג ביחס לטריטוריה . על מנת להסביראת רציונל הפעילות המתוכננת יש לפרט לעומק ובדיוק רב את כל הגורמים המשפיעים על הפעילות בסביבה העסקית בה פועל המותג - טריטוריה, אופי קהל היעד, מתחרים , טכנולוגיות , מוצרים , מגמות ... וכ"ו. בתחום הפעילות המוגדר יש לנתח את כל הנתונים הקיימים, שיטות עבודה מקובלות , רמה טכנולוגית , מגמות , סיוע ממשלתי , מאפיינים עיקריים , חסמים , הזדמנויות ...

האסטרטגיה השיווקית מגדירה בתמצות את עיקרי התפיסה ואת עיקרי תכנית הפעילות להשגת אותם יעדים . במסגרת הפירוט יש לציין את "נקודות המשען" העיקריות , המצויות בשליטת מנהל השיווק ומנהל הטריטוריה .

בתכנית השיווק יש לפרט איזה מוצר/קו מוצרים , יש להחדיר לשוק ומדוע לעומת איזה מוצר/קו מוצרים יש להשמיט ומדוע. כמו כן  יש לפרט את כל המוצרים הקיימים בשוק / טריטוריה , יתרונות אל מול חסרונות ולהציג את כל תצורת התחרות בפניה ניצב המותג.

רוצים לקבל פרטים נוספים? לחצו כאן והשאירו פרטים

bottom of page