top of page

שירותי ייעוץ פרסום ואסטרטגיה

אם תנסו להצליח בחיים לבד סביר מאוד להניח כי הדרך לשם תהיה אינה פשוטה ואף יתכן כי תיכשלו, וזאת על אף היותכם חכמים ומוצלחים. מומלץ להיעזר באיש מקצוע ברמה גבוהה ובעל ניסיון בכל תחום בו אתם פועלים. כך לדוגמא אם הנכם מנהלים עסק, עליכם להבין כי אתם צריכים להסתייע בצוות מומחה אשר יעזור לכם להשיג את כל המטרות והיעדים בכל העניינים הנוגעים בעסק, וזאת מהסיבה הפשוטה - שלכם, בסופו של דבר, לא יהיה את הזמן להתעסק בהכל, גם אם אתם מומחים בכל התחומים.

זה נכון בענייני כספים של העסק, בעניינים משפטיים וכן גם בנושא של ייעוץ אסטרטגי, ונכון ביותר עבור תחום הפרסום והשיווק של העסק שלכם.

האסטרטגיה השיווקית נגזרת מן היעדים האיכותיים והכמותיים המוכתבים של המותג ביחס לטריטוריה אליה הוא מיוחס. על מנת להסביר את רציונל הפעילות המתוכננת, יש לפרט לעומק ובדיוק רב את כל הגורמים המשפיעים על הפעילות בסביבה העסקית בה פועל המותג - טריטוריה, אופי קהל היעד, מתחרים קיימים, מתחרים פוטנציאליים, טכנולוגיות, מוצרים, מגמות, וכ׳ו. בתחום הפעילות המוגדר יש לנתח את כל הנתונים הקיימים, שיטות עבודה מקובלות, רמה טכנולוגית, מגמות, סיוע ממשלתי, מאפיינים עיקריים, חסמים, הזדמנויות ועוד.

האסטרטגיה השיווקית מגדירה בתמצות את עיקרי התפיסה ואת עיקרי תכנית הפעילות להשגת אותם היעדים. במסגרת הפירוט יש לציין את "נקודות המשען" העיקריות המצויות בשליטת מנהל השיווק ומנהל הטריטוריה.

בתכנית השיווק יש לפרט איזה מוצר/קו מוצרים יש להחדיר לשוק ומדוע, לעומת איזה מוצר/קו מוצרים יש להשמיט ומדוע. כמו כן, יש לפרט את כל המוצרים הקיימים בשוק/טריטוריה, להציג יתרונות אל מול חסרונות, ולהציג את כל תצורת התחרות בפניה ניצב המותג.

רוצים לקבל פרטים נוספים? לחצו כאן והשאירו פרטים

bottom of page